2016. október 24., hétfő

Mégsem indít független jelölteket az EMNP

2016. október 24.
Mégsem indít az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) független jelölteket a decemberi parlamenti választásokon - jelentette be Szilágyi Zsolt, a párt elnöke egy hétfői nagyváradi sajtótájékoztatón. 
A politikus elmondta, az erdélyi és a kárpát-medencei viszonyokat is figyelembe véve, hosszas elemzés után hozták meg a döntést, akkor, amikor egyes megyékben már össze is gyűlt a jelöltek indításához szükséges számú támogató aláírás. 
"Úgy döntöttünk, hogy most nem indulunk, erőinket a párt és az önkormányzati képviselők munkájára összpontosítjuk. A politikai harc több csatából áll, ez a harc néha azt is jelenti, hogy az ember erőt gyűjt, igyekszik bölcsen dönteni, és a kihívásokkal szembenézve megpróbál még nagyobb erőt felmutatni" - fogalmazott Szilágyi Zsolt. (mti)

A Magyar Becsület Renddel tüntették ki Tőkés Lászlót

2016.10.24. 
Fotó: MTI

A Magyar Becsület Rend kitüntetést vehetett át Tőkés László volt királyhágó-melléki református püspök, Fidesz-KDNP-s európai parlamenti képviselő és Olofsson Placid bencés szerzetes vasárnap az Országházban.
A kitüntetések átadásán Orbán Viktor miniszterelnök hangsúlyozta: a bátornál is bátrabb a két kitüntetett, „embert próbáló időben tettek tanúbizonyságot hitről és becsületről, szabadságról és hazaszeretetről.
Olyan határhelyzetekben álltak helyt a rájuk bízottakért, amelyekben sok ember elbukott volna – emelte ki. „Bebizonyították, hogy a hősök igazsága mindig jövő idejű" – tette hozzá a kormányfő.
A miniszterelnök a magyar szabadság és az európai keresztény kultúra két bátor tanúságtevőjének nevezte a kitüntetetteket.
A Tőkés László kitüntetéséről szóló rendelet már március 11-én megjelent a Magyar Közlönyben, napokkal azután, hogy Klaus Iohannis román államfő visszavonta Tőkés Románia Csillaga kitüntetését, miután európai parlamenti képviselőként felvetette, hogy Magyarország vállaljon „védhatalmi" szerepet Erdély érdekében.
A Magyar Becsület Rend odaítélésének indoklása hasonló, mint amivel 2009-ben megkapta a Románia Csillaga kitüntetést: bátorságának és emberi méltóságának – ami a személyes példa erejével a kommunista diktatúrát megdöntő temesvári forradalom kirobbanásához vezetett, s ezáltal megnyitotta a szabadság útját Románia és az erdélyi magyarság előtt – kivételes elismeréseként adományozták neki a kitüntetést.
A századik életévében járó Olofsson Placid bencés szerzetes-papot 1946-ban tíz évre a Gulágra internálták kényszermunkára, és hazatérte után sem dolgozhatott sem papként, sem tanárként. Az indoklás szerint a kitüntetést a kivételes élethivatását a legembertelenebb körülmények között is reményt adó derűvel megélő, a sokféle megpróbáltatás ellenére is töretlen és lelkiekben egyre gazdagodó, páratlanul hosszú és példaadó életútja elismeréseként kapta.
A kitüntetések átadásán ott volt mások mellett Kövér László, az országgyűlés elnöke, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, Várszegi Asztrik pannonhalmi bencés főapát.
MTI

2016. október 23., vasárnap

Az 1956-os forradalom után Erdélyre pszichológiai terror telepedett Azért is börtön járt, ha csoportosan gyújtottak gyertyát a forradalom áldozataiért

S. Király Béla, 2016. október 22., 
Az 1956-os magyar forradalom romániai következményei a magyarországinál sokkal nagyobb kihatással voltak a társadalomra – vonja le a következtetést Dávid Gyula irodalomtörténész a Nap Kiadónál megjelent 1956 Erdélyben – és ami utána következett című könyvében. A 88 éves szerző fegyelmezett, ténytisztelő ironikus-önironikus reflexióit és könyveit ismerve állíthatom: megállapítása nem hatásvadász kijelentés, és nem kisebbíti a magyarországiak szenvedéstörténetét, nem rangsorolja a határon inneni és azon túli magyarok kálváriáját, hiszen a szenvedés közös volt. Ráadásul „56 csodálatos hetei megérdemelték, hogy szenvedjünk érte” – hangsúlyozta október 14-én, a Petőfi Irodalmi Múzeumban tartott könyvbemutatóján az utolsó erdélyi börtönviselt, akinek átfogó ismeretei vannak a tatárjárás-sötétségű időszakról.
Dávid Gyula csupán számarányos megállapítást tett, és fel akarta hívni a figyelmet a tényre, hogy milyen keveset tudunk a határ túloldalán rekedt magyarság ’56 miatt elszenvedett kálváriájáról. Az igényes olvasónak és legalább a gimnáziumi történelemtanároknak tudniuk kellene – a tankönyvekben nincs nyoma – a magyar forradalom szomszédos országokat ért lökéshullámairól, hiszen azokat a kommunista-soviniszta kormányok nyomban az őshonos kisebbségi magyarság ellen fordították.
Különösen a Gheorghe Gheorghiu-Dej vezette Román Kommunista Párt vetett be minden elképzelhető aljas módszert, hogy az erdélyi magyar értelmiség életét kilátástalanná tegye, intézményeit lefokozza vagy megszüntesse. Rajtuk kívül elsősorban az egyetemi hallgatók, a gimnazisták, munkás­ifjak járták meg a kálvária minden stá­cióját – általában az utolsót kivéve. A cél régi, csak az eszközök újak, amelyeknek kedveztek a nemzetközi fejlemények is: az őshonos kisebbségek beolvasztása, olyan helyzet teremtése, hogy feladják identitásukat vagy távozzanak, ha a vegetálásnál többre vágynak.
Aki elment – ha egyáltalán valaki szökni tudott vagy akart –, az jobban tette, ha nem a kádári Magyarország felé vette útját. 1957. március 14-én Debrecenben az ÁVH letartóztatta, majd visszaadta Romániának Bíró Benjamint és Józsa Csabát, azt a két baróti középiskolás diákot, akik 1956. november 9-én szöktek át Magyarországra, segíteni a forradalmat. Barátjukat, Mojszesz Mártont rendszerellenes versei miatt hét évre ítélték, és szabadulása után is annyit zaklatták, hogy tiltakozásul 1970-ben Brassóban nyilvános helyen felgyújtotta magát, s belehalt sérüléseibe.
Az 1958-as romániai Kádár-látogatás után vérszemet kapott a kommunista hatalom: megszaporodtak a koncepciós perek, a bebörtönzések. Kádár János akkor ezt is mondta Marosvásárhelyt: „Mi eddig is tudtuk és nagyra értékeltük, most személyesen is tapasztalhattuk, hogy a Román Népköztársaságban megvalósult a nemzetiségek jogegyenlősége a politikai, a gazdasági és a kulturális élet minden területén.” E szemenszedett hazugságon nem enyhít a tény, hogy a diplomáciai elszigeteltségéből kitörő Magyar Szocialista Munkáspárt és a vezetői tisztségét erősítő Kádár nem számított egyenlő félnek a szovjet szemszögből „rangidősnek” tartott Gheorghe Gheorghiu-Dej vezette Román Munkáspárttal szemben, és kereste támogatásukat.
A romániai magyarság körében a magyar forradalomra való emlékezés az 1989-es hatalomváltás óta rendszeres. Évről évre – és nem csak a székelyföldi városokban-falvakban – megemlékezésekre kerül sor, hiszen igen sok településen érte hatósági atrocitás azokat, akik a forradalom napjaiban nyíltan vállalták a szolidaritást. Már azért is börtön járt, ha csoportosan gyújtottak gyertyát a forradalom áldozataiért. Még 1965 decemberében is ítéltek el embereket, miután nemzetközi nyomásra Kádárék részleges amnesztia meghirdetésére kényszerültek.
A történelem groteszk kegyetlenséggel ismétli önmagát. 2006-ban úgy készültek összegzésre az erdélyi történészek, börtönviselt visszaemlékezők, hogy előzőleg a magyarországi kormány és a politikáját támogató értelmiségi garnitúra győzködése miatt elmaradt a magukat magyar nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon élő magyarok honosítását lehetővé tévő törvény megalkotása.
Dávid Gyula mellett – a teljesség igénye nélkül – Tófalvi Zoltán kutatásait, publikációit, Stefano Bottoninak és Gazda Józsefnek az ’56 utáni megpróbáltatások időszakáról írt könyveit kell még kiemelni az érdeklődő számára. A történész Bottoni szerint csak 1962 decemberéig 24 249 személyt börtönöztek be. A magyar forradalom 50. évfordulójára megjelent életrajzi adattárban mintegy 1200 magyar letartóztatott és elítélt személy adatai szerepelnek, noha a katonai bíróságok és a Securitate irattárai csak részben hozzáférhetők, s a korszak politikai pereinek iratanyaga napjainkban is csak részlegesen van feldolgozva.
Szász Zoltán történész szerint is pszichológiai terror telepedett ’56 után Erdélyre, és a magyar értelmiségre hűségnyilatkozatokat, önkritikákat kényszerítettek, a magyarországi „ellenforradalmat” menetrendszerűen elítélő gyűléseken kötelező volt részt venni. Erről nem lehetett beszélni a hetvenes–nyolcvanas években sem: akkori erdélyi gimnazistaként, egyetemi hallgatóként a történtekről magam is nagyon keveset hallottam. Az újabb kutatások szerint csak 1957-ben – Kádár látogatása előtt – 2822 politikai letartóztatásra került sor. Ellenforradalmi tevékenység címén 1957–59 között 9968 ítélet született, köztük 45 halálos, s a börtönökben meghalt 139 őrizetes. Csak a Székelyföldön 1965-ig 824 ítéletet hoztak a katonai bíróságok. A magyarokat keményebben sújtotta a represszió: a halálos ítéletek közel felét magyar vádlottak felett mondták ki.
Távlati szempontból súlyosabb volt a központi biztonsági szervek – ’56 tapasztalatait felhasználó – stratégiai váltása. Akkor vált kiemelt feladattá a kisebbségi „magyar sovinizmus” elleni harc. A magyar (ellenőrzött) kulturális tevékenység lehetőségeit bővítik, új folyóiratok indulnak, majd a magyar nyelvű rádióműsorok óraszámát emelik – azért, hogy „ne a budapesti rádió adását hallgassák”.
Ismét előveszik az ország integritását fenyegető belső magyar veszélyre való hivatkozást. Chivu Stoica miniszterelnök 1957. március 20-án „a magyarországi ellenforradalom határrevíziót követelt” valótlan gondolatát pendítette meg, és a belügyminisztérium ráállt a magyarok alaposabb megfigyelésére, rögeszmésen keresve az Erdély elszakítására irányuló szándékokat. S mert azokat nem találta, „az apparátus rossz munkáját” tette érte felelőssé.
Még 2006-ban is – néhány évvel a Kempinski Hotelben a Medgyessy és Göncz, illetve Adrian Năstase által közösen ünnepelt december elseje után – ezt hadovázta a volt kolozsvári polgármester: „Az akkori Securitate helyesen tette, hogy a magyar forradalommal szimpatizálókat börtönbe vetette, mert azok mind Románia területi integritása ellen mesterkedtek.”
A magyar forradalom leverését követő időszak jó ürügy volt a román kommunista hatalomnak, hogy biztonságát megszilárdítsa. Noha a magyarság szenvedte el a legnagyobb méretű a leszámolást, szász és román egyetemistákra, értelmiségiekre is lecsapott a hatalom. Felszámolták a román történelmi pártok maradványait, végleg letörték a görögkatolikus egyház újjászervezésére irányuló kísérletet és a mezőgazdaság „szocialista átalakítása” útjában álló paraszti ellenállást.
Volt azonban a magyar forradalomnak egy távolabbi következménye, amellyel nem számolhattak a kommunista zsandárok: a határokon túl sokakat ráébresztett a nemzeti hagyományok megismerésének és megbecsülésének fontosságára. Az erdélyi diákság nagy része megerősödött lélekkel tisztázta helyét: hogy szemben áll a proletár internacionalizmus jegyében folyó nemzeti tudatrombolással. Nem kábította őket tovább a baloldaliság hamis illúziókból leszűrt mákonya, és nélküle vágott neki a bizonytalan jövőnek. A globalizáció árnyékában továbbra is aktuális mind a magyarországi, mind a romániai retorzióváltozatok történelmi üzenete.
A szerző politológus

1956 és a morális cselekvés emlékezete A történelemben mindannyiunknak lesz olyan helye, ami felett nem a „vádlottak padja” felirat szerepel

Böcskei Balázs, 2016. október 23., 10:
Minden olyan doktrínát, amely elvben meggátolja a barátság lehetőségét két ember között, akadálytalan és tévedhetetlen lelkiismeretességgel utasított volna el. (…) Mivel Lessing teljesen politikus alkat volt, ragaszkodott hozzá, hogy igazság csak ott létezhet, ahol a diskurzus humanizálja azt. (…) Az ilyen beszéd jóformán lehetetlen az egyedüllétben; ahhoz a területhez tartozik, ahol a számos hang és a ki-ki által „igaznak véltek” hangoztatása összekapcsolja és elválasztja az embereket, pontosan azokat a távolságokat hozva létre, amelyek együttesen a világot képezik. Minden igazság, amely ezen a területen kívül van, függetlenül attól, hogy hasznára vagy kárára van-e az embernek, szó szerint embertelen – írja Hannah Arendt Embernek lenni sötét időkben című esszéjében.
Kortárs jelenünk megértése és a maradék integritásunk megóvása érdekében a szuperjelen elismert szerzői mellett a „klasszikusokhoz” is lehet fordulni. Elhazudva magam elől a kis magyar politikai valóság tartópilléreinek szilárdságát, éveken át arra készítettem fel magam, hogy bár az emlékezet plurális, és az emlékezetpolitikai viták befejezhetetlenek, a történelemben mindannyiunknak lesz olyan helye, ami felett nem a „vádlottak padja” felirat szerepel. Hogy a betűk, szerkesztőségek, állami források és pályázatelbírálások felett őrködők nemcsak akarják, hanem tudják is, hogy a kulturális emlékezetben, a kánonban mindenkinek helyet, múltat, ént kell adni. A plurális emlékezet elválaszt, de egyúttal hidat is felhúz terek, szobák, idők és tettek között. Az olyan történelmi eseménybe és sűrűségbe, mint 1956, olyan „igaznak vélteket” teremt, amelyeknek nem a másik (oldal) kizárása a céljuk, hanem inkább például a szembenézésről folytatott humanizált diskurzus. Ilyen beszéd, ilyen tudás, a mindenki számára egyetlen haza nem épülhet fel „egyedüllétben”, azaz akkor, ha csak az egyik fél tudása az egyetlen és érvényes történelem.
Voltak persze ettől eltérő szemérmes kísérletek is, de a baloldaliaknak meglehetősen csalódottan kellett szembesülniük azzal, amikor (posztkommunista) baloldali politikusok 1956-os reflexióikban, szabadulva az MSZ(M)P örökségétől, elfelejtettek beszédjükbe, politikai tudásukba építeni olyan csodákat és utópiákat, amelyek azokban a napokban földre szálltak – amelyeket „munkástanácsok” alatt ért az, akinek politikai szíve a baloldalon dobog. Hozzászokott a fül ahhoz, hogy szinte történelmi technikakönyvbe illő száraz Nagy Imre-portrékat szerelt össze a baloldal ünnepi beszédről ünnepi beszédre, hogy abból kibontva olyan köztársaságképet vázoljon fel, amelyhez értelemmel (sokaknak csak talán), érzelmileg (sokaknak inkább sehogy) nem lehetett csatlakozni. S éppen ezért az, aki azt állítja, hogy a politikai baloldal kanonizálta 1956-ot, az tényleg nem tudta magában legyűrni mindazt, amit a kormányzathoz közel álló, a politikai harcot abszolutizáló G. Fodor Gábor így írt le: „Van egy lelkiállapot. A jobboldali politikai közösség mind a mai napig úgy viselkedik, mintha ostromlott erőd lenne. Részben ez magyarázza, hogy ha a jobboldal kormányra kerül, akkor erőt vesz rajta a revánsvágy, akkor is ragaszkodik sarkalatosnak tekintett szimbolikus ügyeihez, ha azok több politikai kárral járnak, mint haszonnal, és rendre befeszül, ha a kritikus hangok megpróbálják eltántorítani a saját maga által választott úttól.” Ehhez képest miközben pluralizálódott az emlékezet (vagy ennek minden forrása adva volt a Terror Háza Múzeumon túl például a Politikatörténeti Intézetnek is), úgy viselkedik a jobboldal egyre inkább, ahogyan azt G. Fodor jellemezte.
A fragmentált nyilvánosságban a tartalmas könyvek és kiállítások híre és hatóereje sokkal kisebb, mint az olyan beszélgetéseké, amelyeken olyan „emlékezetpolitikai érzékenyek”, mint Bayer Zsolt vagy Szentesi Zöldi László értekeznek az ’56-os Emlékbizottság támogatásával a magyar baloldal ’56-képéről és deficitjeiről – baloldali meghívott nélkül. Mennyivel jobb lenne, ha a roma hősökről is beszélnénk, bár csak a Terror Házában tudnak arra választ adni, hogy a roma ’56-os hősök kiváló, hiány- és emlékezetpótló videói nézettsége miért értékelhetetlen (e sorok írásakor a 256 megtekintéses Strausz Károly-portré a „rekord”). De ha már az emlékezetkanonizálás egy csúcsintézményénél járunk, meg kell említeni, hogy Pálfi György Egy akaraton 1956–2016 című kiállításának rövidfilmjei olyan közel hozzák 1956 napjait generációkon átívelően, amilyen közel Nagy Imre egy kiállított szemüvege soha nem fogja. Unalmas technoluddista az, aki nem látja, hogy a 3D-s szobák mégis csak ’56-os történelmet „csinálnak”. Ezt a kiállítást még az sem árnyékolja be, hogy nemrég a tízéves őszödi beszédről folytatott beszélgetésnek pár szobával arrébb ugyanitt szerveztek alkalmat. A politikai érdeklődést és lojalitást bizonyítani hivatott otromba esemény éppen olyan lehetetlenül illeszkedett a múzeumi térbe, mint az ’56-os óriásplakátok a budapesti látképbe. Holott azoknak ott helyük van, és nem a plakátolt cigány hősök és további ’56-os morális bátrak arcképei tehetnek arról, hogy leginkább csak az ’56-os Emlékbizottság elnyert pályázataiban van emlékév, mintsem a politikai levegőben, az állampolgárok napi praxisában, a fejekben.
Ahhoz ugyanis, hogy emlékévről beszélhessünk, ahhoz a reprezentáció igénye mellett reprezentációs közeg is kell. Ahogyan tíz évvel ezelőtt betakart mindent az őszödi beszéd, majd pedig 2006. október 23-a szégyenteljes eseményei és azt követő még szégyenteljesebb „válságkezelése”, úgy a hatvanadik évforduló sem látszik ki abból a politikai térből, amelynek része. A pesti lányok és srácok archív képei és a rájuk emlékezés szegélyezte utak esnek áldozatul annak, amikor tegnapi szóvivők „98 százalékoznak”, vagy éppen hangosan hallgatnak a strómanjobboldal üzleti mindennapjairól. Nem Tóth Ilona, hanem Rogán Antal napjai ezek, nem az 56-os városi gerillák históriai kibontásának hónapjai, hanem egy érvénytelen népszavazás felhatalmazási keringőivel telik meg a tér. Más és más okból, mint tíz éve, de ez az évforduló is élmények elől ellopott, politika által elvett és eltakart emlékév. Ilyen végletesen immáron másodszor, tíz év leforgása alatt.
Karl Jaspers írja Arendtnek 1956. november 10-én: 1956 magyar forradalma „olyasmi, amiről Kant azt mondaná: »nem merülhet feledésbe többé«. Következményei vannak.” Erdélyi Ágnesnek az Arendt ’56-képével foglalkozó írásában meg is keresi a vonatkozó Kant-utalást, amelynek itt morális pátosza, üzenete van: eszerint „valamiképp alapvetően morálisnak kell lennie annak, amit az ész tisztán állít a szemünk elé, ám nagy, korszakot nyitó hatása miatt egyben olyasmiként, ami az emberi léleknek iránta elismert kötelességére int”. Kant ezt a „valamit” a történeti perspektívára vonatkozólag gondolja el. Kellően naiv voltam, amikor azt gondoltam, hogy a magyar politikai jobboldal tanult abból, ami 2006 őszén történt. Ehelyett a kormányzó jobboldal mintha csak annyiban viselné szívén az emlék­évet, amennyiben a 13,5 milliárd kiemelt tételeinek hallgatólagos jóváhagyása szükséges.
1956 üzenete: lehetséges a morális cselekvés, az antitotalitárius feltámadás, a cselekvés szabadságát követelő hazaszeretet, és van olyan, hogy „a magyar lélek”. Ennek átadását ma nem várhatjuk a domináns politikától, egyénenként kell az emlékév egyes darabjait magunknak összerakni. Hiá­ba az emlékév könyvei, az emlékezések, a történészi karnyújtások, ezek az összerakosgatások a történészen túlmutató vagy abban lakozó másik magyar nélkül kudarcra van ítélve.
Gergely Ágnes írja: „Budapestből az emlékét szeretem. (…) Budapest számomra annyi, mint szoborban a negatív tér: azáltal van, hogy nincs.” 2016-ban az ’56-os emlékév azáltal van, hogy nincs, és ebben a nincsben egy majd valaha lehetséges emlékév ábrándját szeretjük.
Egyszer majd biztos eljön, valahol túl 2006-on és 2016-on, megtaláljuk. Valahol, valamikor, 1956-ban. 
A szerző politológus

Fantasztikus utolsó tíz percet produkáltak Görbiczék

MTI, 2016. október 22., 
Egy góllal győzött a Győr az orosz Rosztov-Don otthonában a női Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában.
A győriek, akik az első fordulóban a dán Midtjylland ellen otthon 12 góllal nyertek, jól kezdtek Rosztovban, mert bár a vezetést az orosz gárda szerezte meg, hamarosan 5-3 lett a magyar csapat javára. A folytatásban is rendre a vendégeknél volt az előny, hol egy, hol két góllal, 8-10 után azonban a többször is emberhátrányban játszó Győrre felzárkózott a hazai együttes, sőt fordított, s a szünetre kétgólos vezetésre tett szert (14-12).
A második félidőt az oroszok – akik a nyitókörben három góllal alulmaradtak a címvédő román CSM Bucuresti otthonában – góllal nyitották (15-12), de a Győr is hatékonyabbá vált, s egy-két találatnyinál többel sokáig nem engedte el a házigazdákat. 19-16-nál a győri időkérés sem segített, sőt először vezetett négy góllal a Rosztov (21-17). 21-20-ra sikerült szépíteni, majd 22-22-nél, a 48. percben utol is érni a vendéglátókat. Három perc volt hátra, amikor – 25-22 után – megint beérte a Rosztovot a Győr (26-26), a véghajrá izgalmait pedig a magyar együttes bírta jobban, s egy góllal meg tudta nyerni az idegenbeli csatát.
A Győr legeredményesebb játékosának a norvég Nora Mörk bizonyult, aki nyolcszor vette be az orosz kaput.

Így énekelték a debreceni ultrák a Nélküledet

http://mno.hu/sport/igy-enekeltek-a-debreceni-ultrak-a-nelkuledet-1367834
MNO, 2016. október 23., Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI
Debreceni szurkolók a női kézilabda EHF Kupa 2. fordulójában játszott DVSC-TVP – Nantes visszavágó mérkőzésén a debreceni Hódos Imre Sportcsarnokban 2016. október 22-én
A Debrecen hazai pályán 28-26-ra kikapott a francia Nantes együttesétől a női kézilabda EHF Kupa második fordulójának visszavágóján, így kettős vereséggel búcsúzott a sorozattól.
A mérkőzés előtt a szurkolók megemlékeztek 1956-ról, melynek keretében Nyerges Attila, az Ismerős Arcok frontembere elénekelte a Nélküled című dalt.
Női EHF Kupa, 2. forduló, visszavágó:
DVSC-TVP – Nantes (francia) 26-28 (12-13)
Továbbjutott: a Nantes, kettős győzelemmel, 52-49-es összesítéssel.

2016. október 18., kedd

Marosludas - A város a folytonosságot választotta

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/v%C3%A1ros-folytonoss%C3%A1got-v%C3%A1lasztotta
OKTÓBER 17, MEZEY SAROLTA
Aszfaltos utcák Andrássytelepen (Fotó: Nagy Tibor)

A nyári helyhatósági választásokat követően Cristian Moldovan polgármester és Kis István alpolgármester második mandátuma kezdődött a város élén. Először fordul elő 1990 után, hogy ugyanabban a párosításban – polgármesterként és alpolgármesterként – másodszor is tisztségbe jutottak. A folytonosság a munka folytatásának záloga. 
Mi az, amit folytatnak? – tettük fel a kérdést Kis István alpolgármesternek.
12 kilométer utat aszfaltoztak le alternatív módszerekkel 
– Elsősorban az utak korszerűsítését folytatjuk, alternatív módszerekkel aszfaltoztunk és aszfaltozunk. Ezzel az alternatív módszerrel országos viszonylatban egyedülállóak vagyunk, ilyen projektre senki sem nyújtott be pályázatot, csak Marosludas önkormányzata. Andrássytelepen öt utcát, a belső telepen hatot, a város keleti részén ötöt, míg az északi övezetben három utcát korszerűsítettünk, új technológiát alkalmazva. 
A munkálatokat a Geiger cég nyerte meg, de egy részét átadták az Astornak. Ezzel a technológiával 12,4 km utat sikerül rendbe tenni. A finanszírozást a kormány biztosítja.

Harmadik ákosfalvi mezőgazdasági kiállítás és vásár

http://www.e-nepujsag.ro/op/article/harmadik-%C3%A1kosfalvi-mez%C5%91gazdas%C3%A1gi-ki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-%C3%A9s-v%C3%A1s%C3%A1r
OKTÓBER 11, 2016 
Az ákosfalvi önkormányzat harmadszor szervez mezőgazdasági kiállítást és vásárt, ahol állattenyésztők, zöldség- és gyümölcstermesztők, takarmány- és mezőgazdaságigép-forgalmazók állíthatják ki termékeiket. A kiállítás október 21-én és 22-én lesz az ákosfalvi sport- és szabadidőközpontban. 
Bővebb tájékoztatás, jelentkezés a 0744-509-168-as telefonszámon.

Vidékfejlesztési konferencia zajlott Zeteváralján

2016.10.18. 
Október 6. és 9. között a Hargita megyei Zeteváralján, a marosvásárhelyi Fókusz Öko Központ és a Reflex Környezetvédő Egyesület, a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége műhelykonferenciát szervezett Vidéki lehetőségek és kihívások a klímaváltozásban címmel. A rendezvényen 50 magyarországi és erdélyi önkormányzati képviselő, civil környezetvédő és vidékfejlesztő szervezet képviselője vett részt.
Vitaindító előadásában dr. Hajdu Zoltán, a Fókusz Öko Központ vezetője az új vidékfejlesztési paradigmáról beszélt. Többek között arról, hogy a szeptember 5–6-án megtartott konferencián az EU 28 tagállamának küldöttségei kidolgozták és Phil Hogan, az EU mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztosa vezetésével kihirdették az agrár-vidékfejlesztés alapvető dokumentumát, a Corki Nyilatkozatot. A nyilatkozat az elmúlt húsz év tapasztalatai és a jövőbeli tervek megfogalmazásával, az 1996-os első Corki Nyilatkozat felülvizsgálata nyomán jött létre, a tagállamok közösen kifejezett szándékainak rögzítésével a következő két évtizedre írja elő a vidékfejlesztés fejlődési irányát 10 pontban. Ezek röviden a következők: a vidék jólétének elősegítése, ami azt jelenti, hogy a vidékfejlesztési politikáknak a változatos vidéki területekre épülő fejlesztési stratégiákon és a többszempontú megközelítésen kellene alapulniuk. Ennek egyik kulcsa a vidéki értéktermelési láncok erősítése. Ez fontos letéteményese lehet a vidék életképessége növelésének. Ezért az elkövetkezendő időszakban olyan fenntartható kezdeményezéseket kellene támogatni, amelyek a versenyképes vidéki gazdaság fejlődését és a sokszínű mezőgazdasági termelés növekedését ösztönzik. Mivel a nyersanyagforrások végesek, fontos a vidéki környezet megőrzése, ami új szemléletet igényel az ember és környezete kapcsolatában a természeti és kulturális értékek megőrzésére irányuló elképzelésekben. Legalább ennyire fontos a természeti erőforrások hatékony kezelése, olyan innovatív, tudományos alapon működő és mindenki számára elérhető megoldásokkal, amelyekkel többet lehet termelni kevesebből. Mivel érezhetőek a klímaváltozás hatásai, ezért külön kihívást jelent a megváltozott klimatikus viszonyokhoz való alkalmazkodás. Hogy ez a fajta szemléletváltás hatékony legyen, szükség van az innováció és tudásátadás támogatására, a vidéki gazdák és vállalkozók közötti együttműködés, tudásátadás és hálózatkiépítés támogatására. Javítani kell a vidékfejlesztési elképzelések irányát, a helyi közösség kezdeményezéseit, annak érdekében, hogy a vidéki potenciált még hatékonyabban ki lehessen aknázni. Hogy minél több pályázati befektetést lehessen eszközölni vidéken, a vidékfejlesztési politikák közvetítését átláthatóbbá kell tenni hatékony és okos adminisztratív eszközök létrehozásával és bevezetésével, az adminisztratív terhek csökkentésével a kedvezményezettek és a nemzeti valamint regionális hatóságok esetében is. És ehhez kötődik az elszámolhatóság és teljesítmény javítása, amelyet összhangba kell hozni a célkitűzésekkel. 
Vidéken még mindig a gazdasági követelményeket helyezik előtérbe a beruházásokkal, a fejlesztések, a táj- és a természetvédelmi értékek, az ökológiai funkciók elhalványulnak – mondta Hajdu Zoltán. A Corki Nyilatkozat értelmében szükség van vidéken is a kényelem, az urbanizáció szükségleteinek megteremtésére, de ügyelni kell arra is, hogy a vidék ne veszítse el természetközeli jellegét. Ezért integrált, összehangolt, a térségek sajátosságait figyelembe vevő fejlesztési programok kellenek. A jelenlegi uniós támogatási rendszer a nagyfarmereket, a nagygazdaságok kialakítását támogatja, a monokultúrás mezőgazdálkodás azonban megszünteti a táj biológiai sokféleségét. A fenntartható mezőgazdaság figyelembe veszi a biodiverzitást, az ökoszisztémák megőrzését. S erre leginkább akkor van szükség, amikor a klímaváltozás jelei egyre nyilvánvalóbbá válnak, hiszen vannak vidékek, ahol egyre kevesebb a víz, vagy a szélsőséges időjárás gyakran tönkreteszi a termést. Az új vidékfejlesztési paradigma szerint ahhoz, hogy a közösségek eleget tegyenek a jövőbeni kihívásoknak, rezilienssé kell váljanak. „A reziliencia általános értelemben rugalmas ellenállóképességet jelent, azaz valamely rendszernek – legyen az egy egyén, egy szervezet, egy ökoszisztéma vagy éppen egy anyagfajta – azon reaktív képessége, hogy erőteljes, meg-megújuló vagy akár sokkszerű külső hatásokhoz sikeresen alkalmazkodjék” – tudtuk meg az előadótól.
A konferencia előadói saját példájukkal igazolták, hogy vannak olyan törekvések, amelyek az említett Corki Nyilatkozat alapján újfajta szemléletet honosítanak meg a közösségekben. Erről beszélt többek között Laki György, Kajárpéc polgármestere, aki a nyugat-dunántúli vidéki fejlesztésekről tartott előadást. Majd a hazai jó példát Rodics Gergely, Magyarországról Erdélybe költözött környezetvédelmi szakértő szolgáltatta, aki a Csíkszereda és a Gyimesek között húzódó Pogányhavas kistérség által megvalósított projekteket mutatta be. Molnár Antal a Zemplén – Tokaj mentén húzódó Bodrog menti települések fenntartható falvakért elnevezésű mozgalmát ismertette. Nyugat-magyarországi példával állt elő Tóth Jenő, Őriszentpéter jegyzője, aki az Őrség menti, három országot összekötő törekvésekről beszélt. Német Zsolt a Fókusz Öko Központ nyárádgálfalvi törekvéseit mutatta be, míg Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnöke egy közösségi napkollektor felállításáról és működtetéséről, illetve a gyerekeknek szóló oktatási projekt sikereiről értekezett. A konferencián levetítették a projekt keretében készített Akiket a csillagok vezetnek című filmet, a Pentaton stúdió és a Fókusz Öko Központ közös alkotását, amelyben olyan személyeket mutattak be, akik önfenntartó módon gazdálkodnak – élő példái annak, hogyan lehet a Corki Nyilatkozat elveit gyakorlatba ültetni.
A konkrét esettanulmányok sem maradtak el. A konferencia résztvevői Énlakán, Kolumbán Gábor volt politikus vendégeiként, ismertették az élő örökség fenntartására tett erőfeszítéseket. Már István vidékfejlesztési szakértő gyümölcsfeldolgozó és -értékesítő hálózatát, illetve az üzemet is bemutatta. Tankó Ágnes programvezető a közösség által támogatott mezőgazdasági programba nyújtott betekintést. Az integrált vidékfejlesztés fontos kiegészítőjeként műhelymunkán dolgozták ki a résztvevők, hogy milyen lehetőségek rejtőznek a helyi természeti és épített örökséget értékesítő faluturizmusban.
Vajda György

Szórakoztató tévécsatornát indít Romániában Andy Vajna cége

http://itthon.ma/szines.php?cikk_id=15865
2016. október 18. 
Az Audiovizuális Tanács (CNA) kiadta az engedélyt kedden az Andy Vajna által birtokolt, Romániában bejegyzett CEE Broadcasting Co. srl.-nek a Humor+ nevű szórakoztató csatorna beindítására – közölte a román Mediafax hírügynökség.
Az Amos 3-as műholdon helyet kapó csatornára nemzetközi műsorszolgáltatási jogot kértek - az Európai Unióra, valamint Ukrajnára és Szerbiára - kezdetben azonban a célközönség Romániára, Magyarországra, Szlovákiára, Ukrajnára, Szerbiára és Horvátországra korlátozódik.
Eredeti hanggal, román felirattal
A "klasszikus" sorozatokon - A dadus (The Nanny), Egy rém rendes család (Married with children), Amerikai fater (American Dad) - kívül a licenctulajdonos exkluzív szórakoztató sorozatokat és rajzfilmeket is ígér, saját produkció nélkül.
Daróczi László vezérigazgató a CNA keddi ülésén elmondta, az egész napos csatornát először Magyarországon indítják el. A romániai nézők eredeti hanggal és román felirattal nézhetik a Humor+ műsorait, a csatorna egyes produkciókat pedig különböző nyelveken szinkronizálva ad - például a magyarországi, és horvátországi nézők számára.
Vajna cége összesen kilenc csatornát indít Romániában október végén
A Humor+ romániai indulását október végére tervezik azzal a másik nyolc csatornával együtt, amelyek beindítására a CEE Broadcasting Co. júliusban kapott engedélyt a román médiahatóságtól. A portfólió csatornái Romániában egyelőre a UPC kábelszolgáltató Extra csomagjának előfizetőihez jutnak el. A csatornák közül a gyerekeknek szánt Kiwi TV az ingyenes csomag része lesz a UPC-nél.
A kilenc Romániában bejegyzett csatorna évi hétmillió eurós költségvetésből fog működni, ezek közül a Humor+ műsoraira évi 800 ezer eurót szánnak. A Mediafax szerint a CEE Broadcasting Co srl. száz százalékban a Magyar Broadcasting Co Kft. tulajdonában van, amelynek pedig az Av Investments Befektetési Kft. a tulajdonosa. Ez utóbbi részvényeinek 90 százalékát Andy Vajna közvetlenül, 10 százalékát pedig a Cinergi Pictures Entertainment Inc nevű cégén keresztül birtokolja - írta a román hírügynökség.
A CNA egyhagú szavazással döntött a Humor+ műsorszolgáltatási engedélyének kibocsátásáról.
[Forrás: Maszol]

Kövér és Csűry együtt vacsoráztak Szász Jenővel, Tőkés nem hitt a szemének

2016. október 18. 
A Simicska-féle magyar médiabirodalom és az RMDSZ sajtója már-már közös erőfeszítésben próbál éket verni Orbán Viktor és Tőkés László, illetve a Fidesz és az Erdélyi Magyar Néppárt közé.
Nagyváradon, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) elnökségénél tett tájékozódó látogatást csütörtökön Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke – számolt be honlapján pénteken az egyházkerület. Ennek alapján mind a magyarországi balliberális média, mind pedig az erdélyi RMDSZ-es sajtó nagy teret szentelt a látogatásnak, leplezetlen örömmel híresztelve, hogy a küszöbön álló KREK-beli tisztújítás előtt a magyar kormány képviselői teljes mellszélességgel állnak ki az új mandátumára készülő Csűry István püspök és csapata mellett, holott az egyházkerület korábbi püspöke, Tőkés László EP-képviselő mintegy féléve próbálja felhívni a köz figyelmét arra, hogy utódjáról terhelő iratok kerültek elő a Securitate irattárából. Ezek szerint Csűryt a nyolcvanas években beszervezte a román kommunista diktatúra politikai rendőrsége.
Kövér és Szász – akik egymással családi komaságban állnak – a Csűryvel való megbeszélés után úgymond munkavacsora keretében találkoztak az egyházkerület esperesi karával. A kerületben október 21-én tartják a tisztújító közgyűlését. A püspöki tisztségre Csűry István az egyedüli jelölt.
A két magyarországi politikus látogatása nyomán a milliárdos Simicska Lajos – aki Orbán Viktor miniszterelnök barátjából annak esküdt ellenségévé vált pár éve – tulajdonában lévő Magyar Nemzetben Kövér intő jelzése Tőkésnek címmel jelent meg egy zavaros kommentár, amely egyrészt kárörvendően ír arról, hogy Tőkésnek és az általa védnökölt EMNP-nek úgymond csökkent az ázsiója a magyarországi kormánypártok szemében, másrészt azt próbálja a témához nem illően sulykolni, hogy „meghatározóvá vált a Fidesz és az RMDSZ partneri viszonya”. A cikk szerzője ráadásul azzal a blöffel zárja, hogy a Néppárt „az utóbbi időben a Jobbik felé tapogatózik”.

Kövér intő jelzése Tőkésnek
Meghatározóvá vált a Fidesz és az RMDSZ partneri viszonya
Pataky István, 2016. október 15.
Szimbolikus látogatással jelezte Kövér László házelnök a Fidesz európai parlamenti frakcióját erősítő Tőkés Lászlónak, hogy nem ért egyet azzal a hadjárattal, amelyet a volt református püspök indított a királyhágómelléki egyházkerület jelenlegi vezetője ellen.
Nem lett volna különösebb hír­értéke annak a nagyvára­di vizitnek, amelyet az Ország­gyű­lés elnöke a Királyhágómelléki Református Egyházkerület elnökségénél tett, ha nem ismerjük az előzményeket. Tőkés László ugyanis a Securitatéval, a román kommunista titkosszolgálattal való együttműködéssel vádolta meg utódját, Csűry Istvánt. Utóbbi az egyetlen jelölt az egyház­kerület október 21-i tisztújító közgyűlésén, így újraválasztásához a püspöki tisztségre nem fér kétség. Hogy a Tőkés László által megfogalmazott vádak ellenére a magyar kormány támogatását is élvezi, azt nemcsak Kövér László csütörtöki nagyváradi látogatása jelzi, hanem Soltész Miklósnak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárának idén júliusi, az egyházkerületnél tett látogatása és Csűry támogatásának hangsúlyozása is. 
Demonstratív jelentősége van annak is, hogy a házelnököt elkísérte Nagyváradra Szász Jenő, a budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, akinek régóta kifejezetten ellenséges a viszonya Tőkés Lászlóval. A Szász Jenővel szoros baráti viszonyt ápoló Kövér Lászlónak ugyancsak voltak már korábban éles vitái a volt püspökkel. Úgy tudjuk, sértegetésbe torkolló veszekedés is lezajlott a két politikus között.
A Fidesz európai parlamenti képviselője, aki az EMNT elnöke egyben, nemrég brosúrát jelentetett meg azokból a jelentésekből, amelyeket – állítása szerint – Csűry István, az egyházkerület újabb mandátumra pályázó püspöke adott egykor a kommunista politikai rendőrségnek. A kiadvány tartalmazza azt a 2009-es püspökválasztás előtt adott nyilatkozatot is, mely szerint nem volt a román titkosszolgálat munkatársa, s amennyiben bármikor kiderülne, hogy nyilatkozata valótlan, „azonnal és készséggel lemond” a jelöltségről vagy az elnyert tisztségről.
Bár a volt püspök még idén nyáron is a magyar miniszterelnök oldalán ült a hagyományos tusnádfürdői szabadegyetemen, viszonya a fideszes vezetéssel már rég megromlott. 
Egy 2015. májusi könyvbemutatón az EMNT elnöke azt mondta,„már én magam sem értem Orbán Viktor miniszterelnök nemzetpolitikáját”
A kritika elsősorban a Fidesz-kormány és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) partnerivé vált viszonyára vonatkozott. Korábban többnyire konfliktusos volt a Fidesz–RMDSZ-viszony. Hogy ez mára mennyire nincs így, jól jelzi, hogy a kvótareferendum kapcsán az RMDSZ állást foglalt a nemmel szavazás mellett. 
De ezt mutatja a Tőkés László-féle Erdélyi Magyar Néppárt térvesztése is. Az erdélyi magyarok körében minimális népszerűségnek örvendő formáció a fideszes körök támogatásának elvesztése után az utóbbi időben a Jobbik felé tapogatózik.

Tőkés László: Már én sem értem Orbánt
Munkatársunktól, 2015.május 9
Már én magam sem értem Orbán Viktor miniszterelnök nemzetpolitikáját – jelentette ki csütörtök este nagyszámú hallgatóság előtt Tőkés László.
A Fidesz európai parlamenti képviselője Borbély Zsolt Attila Negyed évszázad erdélyi magyar politikatörténete: 1989–2014 című könyvének bemutatóján vett részt. A beszélgetésen nagy hangsúlyt kapott a Kárpát-medencei nemzetpolitika helyzete, különös tekintettel a magyarországi intézkedésekre. Tőkés László meglehetősen szkeptikusan beszélt a kérdésről. Szerinte a Trianon óta eltelt időszak felőrölte a magyarság erejét, „olyanok vagyunk, mint egy horogra akadt nagy hal, amit kifogás előtt kifárasztanak”. A jelenlegi kormány nemzetpolitikai lépéseit követhetetlennek, átláthatatlannak tartja Tőkés László. A politikus szerint az egyéb teendők és küzdelmek miatt a miniszterelnöknek nincs kellő ideje arra, hogy a nemzetpolitikával foglalkozzon. Az európai parlamenti képviselő „az erdélyi MSZP”-nek nevezte a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ).
Szerinte „több mint különös, hogy a Fidesz is ezt a pártot támogatja”. Tőkés László bírálatot fogalmazott meg azzal kapcsolatban is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az RMDSZ jelöltjével, Kelemen Hunorral fotózkodott, és őt támogatta a múlt évi választási kampányban, szemben Szilágyi Zsolttal, a Magyar Polgári Párt jelöltjével. A beszélgetésen kiemelt szerepet kapott az a kérdés, hogy a szomszédos országok titkosszolgálatai mennyire épültek be a határon túli magyar pártokba, és mennyire befolyásolják azoknak a politikáját. Borbély Zsolt Attila – aki nagymonográfiát írt az RMDSZ történetéről – példákkal igazolta, hogy szerinte román titkosszolgálati beavatkozás következménye az erdélyi magyar autonómia elodázása. Hozzátette: számtalan eset bizonyítja, hogy az RMDSZ egyes vezetői tudatosan és szándékosan akadályozzák az önrendelkezési törekvéseket, a hangadókat igyekeznek lejáratni, hitelteleníteni.
Raffay Ernő történész – aki az Antall-kormány államtitkáraként a katonai titkosszolgálatokat is felügyelte – elmondta: a mindenkori titkosszolgálatok feladata végrehajtani azt, amit a politikai vezetés elvár tőlük. Az autonómiatörekvések nyilván szemben állnak a román érdekekkel, nem véletlen, hogy az alaptörvény is nemzetállamként definiálja Romániát, így a titkosszolgálatok aktívak a kérdésben. Hozzátette: az ilyen akciók nem új keletűek, az I. világháború előtt gróf Tisza István miniszterelnök is aktívan figyeltette azokat a román politikusokat, akiktől tartott az akkori országvezetés. Gyakori eset volt, hogy a külföldi üdüléseiket is figyelték a magyar titkosszolgálat emberei.
Tőkés László arról is beszélt, hogy a román titkosszolgálat az egyházi bomlasztásban is aktívan tevékenykedik. Mint fogalmazott, egykoron a szekus papok népes tábora települt át Magyarországra is, akik továbbra is aktívan szolgálták a megbízóikat. Hozzátette: „az egyházi vonal terén sok mindent már sikerült tisztázni, ismerjük az ügynökök nagy részét, listát is küldtem róluk Bölcskei Gusztáv volt református püspöknek, de nem történt semmi. Egyéb területeken mindössze pár esetben tudtam megakadályozni, hogy zsíros álláshoz jussanak a román titkosszolgálathoz beépített ügynökök a magyar közéletben” – mondta csalódottan Tőkés. Próbáltuk elérni Bölcskei Gusztávot, kérdéseinkre azonban lapzártánkig nem érkezett válasz.
Forrás: Magyar Nemzet

Székelyföldnek formálódik egy high-tech arca, talán a legutolsó pillanatban

http://penzcsinalok.transindex.ro/marketing/20161017-szekelyfoldnek-formalodik-egy-high-tech-arca-talan-a-legutolso-pillanatban
2016. október 17.Kicsid Attila
Mi lesz Székelyfölddel, ha a kínaiak mellett már a németek is olcsón kezdenek gyártani?  A világ soha nem fog lassabban változni, mint most. A fejlődés exponenciális, a technológia terjedése elképesztően gyors. Korábban soha nem gondoltuk volna, hogy Székelyföldön egy több száz résztvevőt számláló high-tech konferenciát szerveznek, mert sem a szükségét, sem a lehetőségét nem láttuk annak, hogy itt egy high-tech világ kialakuljon. Most viszont már létezik egy kritikus tömeg, amely igényli ezt: Székelyföldnek formálódik a high-tech arca, talán a legutolsó pillanatban - indított Spaller Endre, Magyarország Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalának kapcsolati elnökhelyettese a negyedik alkalommal megszervezett Székelyföldi IT&C és Innovációs Konferencián, Szovátán.
IV. Székelyföldi IT&C és Innovációs Konferencia
Rácz Attila, a konferencia pénteki plenáris előadásainak moderátora, a szervező IT Plus Klaszter alelnöke elmondta, a konferenciát azért is a Maros és Hargita megye határához közel fekvő Szovátán szervezték meg, mert szeretnék közelebb hozni egymáshoz a három székely megye IT szakembereit. Kiemelte, míg a klaszter első konferenciáján 60, a másodikon 100, a harmadikon 200 résztvevő vett részt, szép sikerként élik meg, hogy az idei kétnapos konfernciájuknak becslésük szerint 300 résztvevője volt. Mára a legnagyobb székelyföldi szakmai fórum. 
Pénteken délelőtt Spaller Endre mellett Kolumbán Gábor (Explorer Consulting, Civitas Alapítvány), Hild Imre (Digital Factory Accelerator, Global Platforms), Tunkel Richárd (Mortoff) tartottak plenáris előadást, és Tánczos Barna szenátor a székelykeresztúri Orbán Balázs Gimnázium diákjaival bemutatta a Lego Robot programot. 
Spaller elmondta, nemrégiben egy kutatócsoport kiszámolta, hogy a világon valaha élt tudósok 85%-a napjainkban dolgozik, kortárs. A Földön ma nem annyi erőforrást fordítanak digitalizációra, mint amennyit a világ valaha is, hanem annak többszörösét. Ebben a kontextusban a tőkeszegény Székelyföld számára kitörési pont lehet a digitalizáció, hiszen a technológiai vállalatok kevesebb erőforrással, alacsonyabb anyagi ráfordítást igénylő beruházásokkal is sikeresek lehetnek. 
Spaller a technológiai fejlődés gyorsaságára példaként az Ubert hozta fel. 2013-ban, a budapesti taxisszabályozások szigorítása idején az amerikai startupról még senki nem hallott, jelentéktelennek tartották. Mindössze két és fél év alatt viszont nem csak a magyar főváros, hanem számos más nagyváros taxispiacát is a bedöntés szélére sodorta.
A vagyonunkat megosztjuk majd, és ezen más is keresni fog
A szakember szerint az önvezető autó lesz a következő olyan innováció, amely mindent gyökeresen fog átalakítani. A nem is olyan távoli jövőben megszűnik az autótulajdonlás fogalma, és teljes iparágakat alakíthat át, hogy az önvezető járművek miatt nem lesz szükség annyi autóra, és annyi parkolóhelyre sem. "El fog jönni az a világ, amikor megosztjuk másokkal a vagyonunkat, és elfogadjuk, hogy esetleg ezen más is keresni fog" - mondta Spaller.

"A szenzorok és szoftverek világában már a robotikáról is beszélni kell. Székelyföldön is be fog következni, hogy a takarítást robotok végzik helyettünk, az 50 évesnél fiatalabb sofőrök pedig kezdjenek el azon gondolkodni, hogy milyen szakmából mennének nyugdíjba, mert a jelenlegi állásukból biztos nem fognak. És félelmetes abba is belegondolni, hogy ma már bármelyikünket több kilométeren át követni tudnának térfigyelő kamerákkal. Itt több kérdés is felvetődik, de a világ kétségtelenül ebbe az irányba halad" - mondta Spaller.
A fiataloknak már teljesen természetes, hogy minden adatunk a felhőben tárolódik. Csakhogy a mesterséges intelligencia fejlődik, és már most személyre szabott üzeneteket, reklámokat kapunk ennek köszönhetően, amire úgy is lehet tekinteni, mint a manipuláció csúcsára - mutatott rá Spaller. Hozzátette, jó kérdés, hogy az adataink mennyire vannak biztonságban, vagy hogy mikor jön el az a pillanat, amikor a mesterséges intelligencia sokkal inkább tisztában lesz a saját félelmeinkkel és érzéseinkkel, mint mi magunk. 
A szakember arra is utalt, hogy már nem járható út az sem, ha a kelet-európai országok olcsóbb munkaerővel, a kevésbé költséges gyártással próbálnak versenyképesek lenni. Már Németország is azt tűzte ki célul ugyanis, hogy éveken belül a német gazdaság gyártási hatékonysága a kínaival vegye fel a versenyt, nem csak minőségben, hanem árversenyben is. "Jó kérdés, hogy mi lesz Székelyfölddel, ha már a németek is olcsón kezdenek előállítani termékeket" - mondta Spaller. 
Egyre nehezebb lesz politikusnak lenni
Spaller szerint az is teljesen át fog alakulni, ahogy a politikához vagy a kormányzathoz viszonyulunk. A választott képviselők ugyanis nem tehetik már meg, hogy nem mennek emberek közé, nem találkoznak vállalkozókkal szakmai konferenciákon, hogy ott részt vegyenek a közös gondolkodásban. Spaller szerint ez ugyanakkor komoly veszély, konfliktusforrás is lehet a jövőben, hiszen a gyors megoldásokhoz szokott üzleti szféra egyre inkább értetlenül fog állni a politikai szférával szemben, amely sokkal lassabb, hezitálósabb, és sokkal több szempont szerint fog megfontolni javaslatokat.
A Digitális Székelyföld stratégiáról elmondta, az e-digitalizáció nem csupán azt fogja jelenteni, hogy nem kell bemenni a hivatalba, mert minden információt el tudunk érni, és bármit el tudunk intézni azonnal, hanem valószínűleg a településeket, azok szervezését is teljesen újra kell gondolni miatta. Meg kell vizsgálni emellett azt is, hogy a versenyképes áron működő önvezető autók megjelenése mennyire fogja átalakítani a tömegközlekedést a nagyobb városokban és azok vonzáskörzetében. Egy most induló nagyobb volumenű beruházásról, mint például egy metró építése, az is elképzelhető, hogy soha nem fog megtérülni már a közösségi gazdaság különböző formái miatt - mondta.
"Az OECD (a Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete) egyik gyűléséről jövök, ahol volt egy olyan felvetés, amely szerint fel kellene mérni, hogy a világon hol tart a digitalizáció. Ahogy elkezdtünk róla beszélni, arra jöttünk rá, hogy a dolog mérhetetlen. A digitalizáció minden. Amihez nem kapcsolódik digitalizáció, arról már csak múlt időben lehet beszélni" - mondta Spaller.
Spaller sorsfordítónak nevezte a konferenciát. "Azért is, mert Székelyföldön nagyon ritka, hogy 300 okos ember összegyűljön, és közösen irányt szabjon. Kérdés, hogy más székelyföldi iparágakban hasonló történik-e" - tette fel a kérdést Spaller. Hozzátette, a rendezvény növekedéséhez nem csupán oktatásra és a hasonló események fontosságának tudatosítására van szükség, hanem még nagyobb piacra, még több bevételre, és még több, munkahelyeket teremtő székelyföldi IT vállalatra.

Tovább nőtt a román külkereskedelmi mérleg hiánya

2016. október 10.
Tovább nőtt a külkereskedelmi mérleg hiánya, amely az év első nyolc hónapjában meghaladta a 6,13 milliárd eurót - közölte a statisztikai intézet hétfőn. Ez az érték majdnem 28 százalékkal haladja meg a tavalyi év azonos időszakában mért külkereskedelmi hiányt, a deficit növekedési üteme azonban lassul, mivel az év első öt hónapjában a mérleghiány még csaknem ötven százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.
Az év első nyolc hónapjában Románia - 75 százalékban az Európai Unióba irányuló - exportja 37,4 milliárd euró volt, míg - 77 százalékban az EU-ból származó - behozatala megközelítette 43,6 milliárd eurót. A kivitel 47,2 százalékát és a behozatal 37,5 százalékát a gép- és járműipari termékek tették ki. Tavaly 38 százalékkal, 8,368 milliárd euróra nőtt a román külkereskedelmi mérleg hiánya 2014-hez viszonyítva.
A külkereskedelmi mérleg hiánya a belső fogyasztásra alapuló, évi hat százalékos szintre emelkedett gazdasági növekedéssel áll összefüggésben, amelyet a sorozatos áfa-csökkentésekkel és közalkalmazotti béremelésekkel alapoztak meg.
Romániában tavaly júniustól terjesztették ki a kenyér esetében alkalmazott 9 százalékos kedvezményes áfát valamennyi élelmiszerre, idén januártól pedig az összes többi termék általános forgalmi adóját a korábbi 24-ről 20 százalékra mérsékelték. Az áfa 2017 január elsejétől újabb százalékponttal, 19 százalékra csökken. (mti)

Megszavazta a képviselőház az élelmiszerjegyek értékének növelését

http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20161018-megszavazta-a-kepviselohaz-az-elelmiszerjegyek-ertekenek-noveleset
2016. október 18.
Elfogadta kedden a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely lehetővé teszi a munkáltatók számára, hogy 15 lejig emelhessék az alkalmazottaknak szánt élelmiszerjegyek értékét. A tervezet eredetileg 13 lejes felső határt szabott az élelmiszerjegyek értéke tekintetében, a szakbizottságban azonban ezt 15 lejre módosították, és végül ez a változat került a plénum elé, amely megszavazta azt - ismertette a munkaügyi szakbizottság elnöke, Adrian Solomon. 
Hozzátette, a tervezet értelmében a munkáltatónak jogában áll eldönteni, hogy a továbbiakban is a jelenlegi értékű (azaz alig több mint 9 lejes) utalványokat adja alkalmazottjainak, vagy emeli ezek értékét 11, 13, vagy legtöbb 15 lejig. 
A törvénytervezetről döntő fórumként szavazott a képviselőház, 250 támogató voksot kapott a kezdeményezés, ketten tartózkodtak.(agerpres)

Tüzes árkokkal védekeznek az IÁ erői Moszulnál

2016-10-17 
Kőolajjal feltöltött és meggyújtott tüzes árkokkal védi iraki bástyáját, Moszult az Iszlám Állam (IÁ) nevű terrorszervezet a kormányerők ostromától - közölte hétfőn az al-Manar arab hírtelevízió.

A híradás szerint a szélsőségesek az iraki Ninive tartomány székhelyétől keletre, al-Hamdaníja nevű külvárosnál folyamodtak ehhez a taktikához, hogy lelassítsák a szárazföldi offenzívát és zavarják a Washington vezette terrorellenes koalíció légicsapásait. Hamdaníjához közelít ugyanis az iraki hadsereg 9. harckocsi hadosztálya. 
Az iraki haderő egyik magas rangú tábornoka szerint a város visszafoglalását célzó nagyszabású hadművelet "nagyon jól halad". 
Talib Sagáti altábornagy, a közös katonai műveleti parancsnokság vezetője Kázer településén nyilatkozott arról az AP amerikai hírügynökségnek, hogy a hadművelet a terveknek megfelelően halad, egyben "nagyon fontosként" méltatta a nyugati terrorellenes koalíció szerepét a légicsapásokban és a hírszerzési értesülések megosztásában. Utóbbiak szerint néhány IÁ-szélsőséges családostul Szíriába menekült Moszulból - tette hozzá. 
Ugyanakkor iraki kurd erők (pesmergák) lassan haladnak Moszultól keletre. Páncélozott járművek hosszú oszlopa, hátukban több száz kisteherautóval haladt hétfőn a ninivei fennsíkon féltucat falu irányába. A nap folyamán intenzív amerikai légi támadások érték az egykor vallási kisebbségek által lakott, mára az IÁ terroruralma miatt elhagyatott falvakat. 
Mohammad Darvis, a kurd erők alezredese elmondta: a főutak és a mezők házilag készített pokolgépekkel vannak aláaknázva, emellett pedig öngyilkos merényletek lassítják támadásukat. Egy névtelenül nyilatkozó pesmerga őrnagy szerint néhány kurd egység behatolt a falvakba, de nem szálltak ki Humvee típusú katonai terepjáróikból a tűzszerészekre várva.
atv.hu/MTI

Megtörte a csendet a Népszabadság tulajdonosa

2016. október 17.   forrás: mti
A lap megjelenésének leállítása előtt a kiadó vezetése nem jelezte, hogy a gazdaságos működtetés megteremtése érdekében korrigálni kell, illetve újratervezésre van szükség - áll a szerkesztőség hétfői közleményében.
Nem volt ultimátum
Azt írták: az újság múlt szombatig Magyarország legnagyobb példányszámú közéleti napilapja volt; tájékozódási pont, amely idézett és megkerülhetetlen hírforrásként működött. Hozzátették, hogy az utóbbi években náluk volt a legkisebb mértékű a példányszám csökkenése.
A lap veszteségessége kapcsán egyebek mellett arra utalnak, hogy a korábbi tulajdonos, a Ringier - a lap korábbi vezetőinek beszámolója szerint - nyomdai és terjesztési akvizíciókhoz is felhasználta a Népszabadság 2004-ig képzett, 2,4 milliárd forintos eredménytartalékát, hozzátéve: a lap hirdetési bevételek által is nagyban befolyásolt vesztesége "aligha évi egymillió euró" (307 millió forint).
Szerintük felelős döntést akkor hozhatott volna a lap jövőjéről a tulajdonos és a menedzsment, ha előre közli a lapvezetéssel: milyen működés szerint képzeli el a folytatást és mennyi időt ad az új konstrukció kidolgozására. Ez nem történt meg - jelezték.
A közlemény kitér arra is, hogy a Népszabadság szerkesztősége az újraindulással kapcsolatos tárgyalások során - egyéb pénzügyi korrekciók felajánlása mellett - lemondott októberi járandóságának jelentős részéről annak érdekében, hogy a lap folyamatosan a piacon legyen, s hogy október végéig kidolgozza tervét egy másfajta működésre. Az ajánlatra azonban nem volt a válasz - írták.
Újra akarták indítani?
A Profil című osztrák gazdasági hetilap hétfői nyomtatott kiadásában megjelent interjúban Heinrich Pecina osztrák üzletember, a felfüggesztett Népszabadságot is kiadó Mediaworks tulajdonosának, a Vienna Capital Partnersnek (VCP) a vezetője megbocsáthatatlan hibának nevezte, hogy a magyarországi menedzsment rosszul kommunikált, és alábecsülte az ellenséges reakciókat.
Hangsúlyozta: mivel a korábbi egyeztetések meghiúsultak, a helyi vezetésnek pár napra be kellett zárnia a lapot, hogy az alkalmazottakat tárgyalóasztalhoz ültesse. Az újságot újra akarták indítani a szerkesztőség bevonásával, azonban a lap munkatársai "inkább a fizetésük, mintsem az újság jövője miatt aggódtak".
Kifogásolta, hogy a Népszabadság meg akarta tartani a korábbi privilégiumokat, például azt, hogy írhassanak a lapba a szocialista párt régi, kiérdemesült funkcionáriusai, akiket azután mint szerzőket fizettek ki.
Az osztrák üzletember szerint a történteknek csak gazdasági okai vannak, az elmúlt években a lap működési vesztesége egymillió euró volt évente. Mint fogalmazott: boldog lenne, ha valaki levenné róla a Népszabadság "koloncát", azonban nincs senki, aki ezt megtenné. Heinrich Pecina 2015-ben a lapot rendkívül jutányosan a szocialista pártnak akarta eladni, de a pártnak, mint fogalmazott, "nem volt bátorsága", hogy átvegye az újságot.

A korrupcióellenes ügyészség nem válogat: hatósági felügyelet alá helyeztek egy érseket

Hatvan napra helyezte hatósági felügyelet alá ügyészség (DNA) Teodosie ortodox érseket hétfőn. A konstancai székhelyű tomisi egyházkerület vezetőjét megvesztegetés elfogadásával és csalással gyanúsítják. A DNA közleményében több visszaélésről is ír:
Teodosie és társai hat éve vettek fel uniós támogatást borszőlő termesztésére, összesen 1,3 millió lej értékben, egy olyan területre, ahol valójában nem is volt szőlő.
Illetve a gyanú szerint az érsek idén tavasszal 500 euró kenőpénzt fogadott el egy beosztottjától, aki azért fizetett, hogy megkapja a jogosan járó fizetését!!4
A román sajtó szerint a szőlős történetben még egy csavar van: a 350 hektáros területtel még Adrian Nastase kormánya ajándékozta meg 2002-ben az ortodox érsekséget, ami kivágatta és eladta az azon lévő gyümölcsfákat.
A hatósági felügyelet alatt Teodosie érseknek arendszeresen jelentkeznie kell a rendőrségen, be kell jelentenie, ha lakhelyet változtat, nem hozhat közpénzeket és európai alapokat érintő döntéseket az érsekségen és nem veheti fel kapcsolatot az ügy másik öt gyanúsítottjával. Az ortodox elöljáró 2001 óta vezeti az egyházkerületet, 2002-ben Ion Iliescu akkori államfő a Románia Csillaga érdemrend lovagi fokozatával is kitüntette. (MTI/transindex)

Moszul bombázása: az ENSZ humanitárius katasztrófára készül

2016. október 17.,   MTI
Az ENSZ humanitárius katasztrófára készül Moszul miatt, Törökország az iraki városból érkező menekülteket fogadna be.
Törökország kész befogadni több százezer menekültet az iraki Moszulból, ha az Egyesült Államok vezette szövetség által az Iszlám Állam terrorszervezet kiűzéséért indított hadművelet miatt fellángolna a felekezetek közötti erőszak - közölte Numan Kurtulmus török miniszterelnök-helyettes.
Az amerikaiak vezette szövetség légi és szárazföldi támogatásával az iraki kormányerőkhétfőn támadást indítottak, hogy kiűzzék a dzsihadistákat Moszulból. Talib Sagáti altábornagy, a közös parancsnokság vezetője kedd este azt közölte, "jól halad" a hadművelet Moszul felszabadítására.
Ha a moszuli hadműveletet megfelelően kezelik, nem lesz Törökországba irányuló menekülthullám - mondta Numan Kurtulmus, aki szerint ellenkező esetben akár több százezren is foghatják a hátizsákjukat, és az egyetlen lehetséges helyre menekülhetnek, ami Törökország.
Eközben az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága szerint akár százezer iraki is Szíriába és Törökországba menekülhet, hogy elkerülje Moszul ostromát. A másfél milliós nagyváros 2014-ben került az Iszlám Állam kezére, amikor a dzsihadisták kikiáltották a "kalifátust".

Újból zaklatja Madéfalvát Dan Tanasă

2016. október 17. 
Hiába vették le a korábbi magyar feliratot, az új, háromnyelvű megoldás sem tetszik Dan Tanasănek, aki ott üldözi a magyar nyelvet, ahol csak éri.
A Hargita megyei törvényszéken szeptember 2-án iktatták azt a keresetlevelet, amelyet az említett egyesület nyújtott be Madéfalva polgármestere ellen, jogerős bírósági ítélet végrehajtásának elmulasztásáért a községvezető megbírságolását kérve. A dokumentumból kiderült, a 2004-ből származó 554-es törvény előírásaira hivatkozva kéri a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) Szentes Csaba polgármester megbírságolását. 
A beadvány emlékeztet arra, hogy a Hargita megyei törvényszék tavaly júniusban a Községháza felirat levételéről rendelkezett, és ezt a marosvásárhelyi ítélőtábla idén februárban jogerős ítélettel megerősítette, elutasítva a madéfalvi fellebbezést.
„Mivel a február 20-án hozott jogerős ítélet után több mint 30 nap telt el, és az alperes nem távolította el a feliratot, ezzel megsértette a 2004. évi 554-es törvényt, amely előírja, hogy ha a bíróság másképp nem rendelkezik, az ítéletet 30 napon belül végre kell hajtani” – írja a beadványban. A dokumentumban megjegyzik, a törvény szerint minden nap késlekedésért az országos bruttó átlagbér 20 százalékának megfelelő összeget kell bírságként fizetni, és azt kérik, a törvényszék kötelezze a polgármestert ennek kifizetésére. A keresetlevélhez bizonyítékként egy augusztusban készült fotót is mellékeltek, amelyen a polgármesteri hivatal épülete látható, az új, háromnyelvű felirattal.
A korábbi feliratot még márciusban eltávolították a madéfalvi polgármesteri hivatalról, az épület homlokzatát felújították, május első felében pedig román, magyar és német nyelven festették fel rá: Primărie, Községháza, Rathaus. Szentes Csaba polgármester ezért is okafogyottnak tartja az ítélet végrehajtásának elmulasztására való hivatkozást. „Mi, amikor levettük is, fényképet készítettünk, átküldtük neki elektronikus levélben, ő visszaírt, hogy köszöni szépen, megkapta” – elevenítette fel a Dan Tanasával történt levélváltást a polgármester.
Hozzátette, a szükséges iratokat és a levételről tanúskodó dokumentumokat a törvényszéknek is elküldik, bizonyítva, hogy az ítéletet végrehajtották. „Ez más felirat, festve van, és háromnyelvű. Lássuk, hogy erre mit fog mondani a törvényszék” – érvelt Szentes. Az egyesület a korábbi perben arra hivatkozott, hogy a községháza megnevezésnek nincs román nyelvű megfelelője, ezt Magyarországról vették át, és törvénytelenül használják.
[Krónika]

Kihirdette Johannis a pártfinanszírozási törvény módosítását

2016. október 17.
Kihirdette Klaus Johannis államfő a pártfinanszírozási törvényt módosító jogszabályt. 
Ennek értelmében ezután az Állandó Választási Hatóság ellenőrzését követő 30 napon belül a Számvevőszék is ellenőrizheti azokat az összegeket, amelyeket a választási versenyben részt vevő alakulatok visszaigényelnek kampányköltségeik megtérítéseként. Amennyiben sor kerül hasonló számvevőszéki ellenőrzésre, 30 nappal meghosszabbodik a költségek megtérítésének határideje. 
Az államelnök kihirdette hétfőn a központi közigazgatás átszervezéséről rendelkező sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásáról szóló törvényt, illetve azt a jogszabályt is, amely jóváhagyja az engedélyezett magánszemélyek, az egyéni vállalkozások és a családi vállalkozások működését szabályozó kormányrendeletet. (agerpres)

Románia 100 címmel programdokumentumot tett közzé Ciolos

2016. október 17.
Románia 100 platform címmel programdokumentumot tett közzé hétfőn Dacian Ciolos miniszterelnök, akit mind Klaus Johannis államfő, mind a PNL további közéleti szerepvállalásra biztatott. 
Johannis korábban egyértelművé tette: szívesen adna újabb kormányalakítási megbízást Ciolosnak, ha politikailag elkötelezné magát, azt ugyanis kizárta, hogy a decemberi parlamenti választások után is szakértői kormány maradjon az ország élén. 
Ciolos rámutatott, nem szegheti meg a választóknak tett ígéretét, miszerint független marad, de összeállított egy programdokumentumot, amelyhez felsorakozhatnak mindazok, akik osztják nézeteit. 
Elvekből és nemzeti projektekből álló platformjának élén Ciolos kiemelte, a centenáriumára készülő Romániát korrupciómentessé kell tenni. 
"Megígértem, hogy nem fogom jelölteni magam ezeken a választásokon és hogy mandátumom alatt nem kötelezem el magam politikailag. Szilárdan ragaszkodom ehhez az elhatározásomhoz, és a kormánynak, amelyet vezetek, függetlennek kell maradnia. (...) A politikai réteg gyökeres felfrissítésére van szükségünk, és olyan elvekre, amelyeket társadalomként magunkénak vallunk, függetlenül politikai hovatartozástól vagy választási ciklusoktól. Ezért kínálom fel önöknek a Románia 100 - Románia 100 év múlva - 10 kormányzati elv az állampolgárokért platformot, egy, országos projekteket tartalmazó gyűjtemény kíséretében, amelyekről úgy gondolom, hogy a következő kormánynak folytatnia kell, illetve el kell kezdenie" -írta Facebook-oldalán hétfő este a miniszterelnök. (mti, agerpres)

2016. október 16., vasárnap

Kriza János Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Verseny Három lány képviseli Aradot

Takáts D. Ágnes  2016. október 16., 

Az országos megmérettetésen Arad megyét Horváth Hanna Orsolya, Kiss Zita és Szatmári Kata Karolina képviseli majd

Október 14-én, pénteken délután az Aurel Vlaicu Általános Iskolában lezajlott a Kriza János Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Verseny megyei szakasza. Az Arad megyei döntőre 24 tanuló jelentkezett Aradról a Csiky Gergely Főgimnáziumból, az Aron Cotruş és az Aurel Vlaicu Általános Iskolából, valamint Pécska, Majláthfalva, Kisiratos és Zimándújfalu magyar iskoláinak tanulói.
A zsűri – Ilyés Ibolya kisebbségi tanfelügyelő, Mikes Sarolta magyar nyelv és irodalom szakos tanárnő, Kurunczi Enikő tanítónő, módszertani irányító – az országos döntőbe három diákot juttatott tovább, egy aradi első osztályos és két kisiratosi harmadik osztályos tanulót.
Íme a díjazottak: I–II. osztály első díj (továbbjutó) Kiss Zita – I. osztály, Aron Cotruş Általános Iskola, felkészítő pedagógus Balta Emese; II. díj Bogdan Izabella Patricia – II. osztály, Zimándújfalu, felkészítő pedagógus Valter Zsuzsa; III. díj Vasiu Eduard – II. osztály Aurel Vlaicu Általános Iskola, felkészítő pedagógus Tari Éva Andrea. Ebben a kategóriában dicséretet kapott Szalai Blanka első osztályos tanuló Kisiratosról, felkészítő pedagógusAlmási Valéria.
A III–IV. osztályos kategóriában két első díj van (a másik két továbbjutó):Horváth Hanna Orsolya és Szatmári Kata Karolina harmadikos kisdiákok Kisiratosról, felkészítő pedagógusukGulyás Gabriella Csilla. II. díj – Rosu Timea, III. osztály, Csiky Gergely Főgimnázium, felkészítő pedagógusBálint Erika Vanda. III. díj – Bella Viktória Csenge, IV. osztály, Pécska, felkészítő pedagógusokChira Ildikó és Bella Hajnalka.
A rendezvényt a Kölcsey Egyesület könyvjutalmakkal támogatta.
A Kriza János Balladamondó, Balladaéneklő és Mesemondó Verseny országos döntője Sepsiszentgyörgyön lesz november 10–12-én.

Veterán autók őszi parádéja

Pataki Zoltán 2016. október 16., 
A parádé legrégebbi résztvevője: 1928-as Ford A (pressalert.ro)

Mintegy 60 veterán jármű – automobilok és motorkerékpárok – tulajdonosa mutatta be szeme fényét október 15-én, szombaton a temesvári Opera téren. A temesvári közönség 1928 és 1985 között gyártott, csillogó-villogó autócsodákat láthatott, amelyek közül néhány a határokon túlról, Szerbiából és Horvátországból érkezett Temesvárra.
A legöregebb jármű, egy 1928-ban gyártott Ford A személygépkocsi Lippáról érkezett a kiállításra, természetesen „saját lábán”, hiszen ezek a veterán autók kiválóan működnek. A Ford A modellt a Volt egyszer egy Amerika című filmben is láthattuk – nyilatkozta a sajtónak Vlad Capotescu, a Veterán autók őszi parádéjának szervezője. A bemutató egyik sztárja volt az 1981-ben gyártott Excalibur, amelyet a Dallas című tévéfilm sorozatból ismerhetünk és mindössze néhány száz darabot gyártottak belőle.
A parádén 40 hazai, 21 Szerbiából érkezett és egy horvátországi veterán járművet láthattak az érdeklődők.

Star Academy: a tíz legjobb énekes között a csíkszeredai Szőcs Renáta

016.10.16. 
Fotó: Star Academy Facebook-oldala

Bár továbbjutott, az eddigiekhez képest jóval gyengébbre értékelte a zsűri Szőcs Renáta teljesítményét a magyarországi TV2 kereskedelmi csatorna Star Academy tehetségkutató műsorának október 15-ei élő adásában.
A múlt heti élő show-ban lírai énjét mutatta meg a csíkszeredai lány, aki Keresztes Ildikó Nem a miénk az ég című dalával lépett színpadra: a produkcióra 97 pontot kapott a zsűritől, a nézőktől viszont ennél jóval kevesebbet (76), így összesítésben 173 ponttal a negyedik helyen végzett.
Az október 15-ei, szombat esti élő adásban Renáta Elle King Ex's & Oh's című slágerét adta elő, a pörgős produkcióval azonban nem nyerte el a zsűri tetszését, akiktől eddig soha nem kapott ennyire alacsony pontszámot (89). Ő lett az utolsó a zsűri pontszámai alapján összeállított listán.
Azt kifogásolták, hogy nem volt elég nőies, majd hozzátették, hogy a próbákon sokkal jobban sikerült az előadás, emellett elmondásuk szerint a táncosok elvonták a figyelmet a csíkszeredai lányról. A nézők viszont megmentették a veszélyzónától, ugyanis szavazataik alapján 73 ponttal a hetedik helyre került, így összesítésben 162 ponttal a nyolcadik helyen végzett.
Jövő héttől megváltozik a műsor menete, ugyanis nem lesz többé veszélyzóna: az a két versenyző, aki a legkevesebb pontot gyűjti össze a zsűritől és a nézőktől, kiesik. Már csak tízen maradtak versenyben szekelyhon.ro

Havazás és hóviharok Hargita és Kovászna megyében

2016. október 16.,   news.ro
Sárga jelzésű hóriadót bocsátott ki a meteorológiai intézet vasárnap Hargita, Kovászna, Suceava, Neamț, Bákó és Vrancea megyére. A figyelmeztetés hétfőn hajnalig érvényes – írja a news.ro.
Hargita és Kovászna megyében az 1000 méter fölötti térségekben havazni fog. Az ennél is magasabb vidékeken hóviharok várhatók, a szél sebessége a 60 km/órát is elérheti. Hasonló időjárás várható a másik négy érintet megyében is.
Fotó: HotNews

A közgazdászok is beismerték, hogy mi hajtja a román gazdaságot

2016. október 15.
A fogyasztói optimizmus a jelenlegi kiugró gazdasági fejlődés motorja – állapította meg a nyilvánvalót a Romániai Magyar Közgazdász Társaság 25. vándorgyűlése.
Az RMKT éves csúcsrendezvénye idén Románia gazdasági fejlődésének kilátásairól szólt, a konferenciát mintegy 40 előadó és több mint 200 résztvevő jelenlétében tartják a román fővárosban. Steven van Groningen, a Raifeissen Bank Románia elnök-vezérigazgatója szerint Romániának megvannak az adottságai, hogy az EU top 10-be kerüljön: ennek érdekében infrastruktúráját, és humántőkéjét kell fejlesztenie és a hatékonyság növelésére kell összpontosítania. Románia azonban egyelőre a 40 ezer befejezetlen infrastrukturális beruházás és a hatástanulmányok nélküli döntések országa, ahol a politikusok átgondolatlan törvényekkel és bankellenes hangulatkeltéssel veszélyeztetik a pénzintézetek működését - vélekedett a bankár.
Daradics Kinga, a MOL Románia vezérigazgatója úgy vélekedett: Romániát a lehetőségek országává teszik adottságai: altalajkincsei, növekedési kilátásai, fogyasztói optimizmusa, kérdés, hogy az adóterhek mérséklése, és a megnövekedett befektetői bizalom ötvöződik-e a fenntarthatósággal.
Dumitru Ion, a Kompass-DoingBusiness vezérigazgatója rámutatott: az évi 5-6 százalékos GDP-növekedés ellenére Romániában közel sem általános a derűlátás: tavaly minden cégalapításra 2,33 cégbezárás jutott és az ország 720 ezer cége közül kevesebb mint félmilliónak volt egyáltalán jövedelme. Évi tízmillió euró feletti forgalmat lebonyolító cég kevesebb mint 3000 van Romániában, de a kis és közepes vállalkozások száma sem sokkal haladja meg az ötvenezret.
A jelenlegi gazdasági növekedéssel szemben tulaj dinképpen szkeptikus szakember szerint akkor lesz csak jólét Romániában, ha a kkv-k megerősödnek, ehhez pedig a vállalkozók képzésére volna szükség, csökkenteni kell a gazdasági szférára nehezedő politikai befolyást, és programot kellene indítani az elvándorolt vendégmunkások hazacsábítására.
[Forrás: MTI]

Európai Polgár díj a székelyföldi természeti és kulturális értékek védelmezőjének

2016.09.23. 
Forrás: gazette-news.co.uk

Idén ketten kaptak Európai Polgár díjat Romániában. Az Európai Parlament Bukaresti Információs Irodájának székhelyén szeptember 23-án, pénteken adták át az elismeréseket. Az idei évben az Európai Unióban összesen ötven személyt díjaztak. Romániában Dr. Iordan Gheorghe Bărbulescu egyetemi professzort és Dr. Barbara Helen Knowles angol kutatóbiológust, a székelyföldi természeti-kulturális értékek védelmezőjét tüntették ki. 
Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő kezdeményezte Barbara Knowles jelölését, amelyet Winkler Gyula képviselőtársa, illetve Catherine Bearder egyesült királyságbeli EP-képviselő is támogatott. Barbara Knowles áprilisban bekövetkezett halála miatt a bukaresti ünnepségen a post mortem díjat Rodics Gergely, a Pogány-havas Kistérségi Társulás ügyvezető igazgatója vette át, akivel éveken át közösen dolgoztak célkitűzéseik megvalósításán. Az Európai Polgár díj idei kitüntetettjei számára egy központi rendezvényt is szerveznek Brüsszelben, október 12-13. között.
Barbara Knowles kutatóbiológus, a Cambridge Egyetem, illetve számos neves brit természetvédelmi és kutatás-népszerűsítési folyóirat munkatársa volt, mindig is szerette a természetet. 2008-ban költözött Romániába, Csíkdelnére és azóta aktívan részt vett és támogatta a csíkszéki településeket tömörítő Pogány-havas Kistérségi Társulás projektjeinek megvalósítását. Védte a növényi fajokban gazdag hegyi kaszálókat, a falvak épített örökségét, a hagyományos gazdálkodást, a helyi termékek előállítását, a térségben található épített és természeti értékeket egyaránt. Munkáját az angol királyi családi is elismerte: II. Erzsébet királynő kitüntetéssel jutalmazta, Károly herceg pedig 2011-ben személyesen is meglátogatta Csíkdelnén. A brit herceg 2015-ben csatlakozott a Románia legszebb fái elnevezésű kezdeményezéshez, amellyel a Pogány-havas Kistérségi Társulásnak célja, hogy egy adatbázisba gyűjtse össze a legszebb, legnagyobb és legöregebb hazai fákat. 
2008-ban izomsorvadást diagnosztizáltak nála, orvosai sok jóval nem biztatták, de annak ellenére, hogy egészségügyi állapota bizonytalanná vált, tovább élt benne a tenni akarás. Betegsége nem bátortalanította el, hanem még erősebb motivációt jelentett számára. „Barbara megértette azt, hogy mennyire fontosak az élő hagyományok, a kulturális és természeti értékek, a falusi gazdák és a természet közti harmónia. Meggyőződése volt, hogy a nyugat-európaiak sokat tanulhatnának a kelet-európaiaktól, mert ők már szinte elfelejtették a mezőgazdasággal kapcsolatos tudást, a természetközeli életmód sajátosságait” – fogalmazott Sógor Csaba a bukaresti díjátadó ünnepségen. 
Az RMDSZ-es képviselő elmondta: Barbara Knowles szakmai támogatásával, többször szervezett itthon Erdélyben és három alkalommal Brüsszelben is olyan szakpolitikai szemináriumot, ahol a hegyi kaszálók védelmének fontosságára hívták fel az európai döntéshozók figyelmét, vagy ahol a fás legelők formai elismerését és azok európai irányelvekbe való megjelenítését sürgették. A rendezvények hasznos kimeneteléhez pedig hozzájárult az is, hogy közösen sikerült számos nemzetközileg elismert szervezetet is bevonniuk és az eseményeken megjelentek az Európai Bizottság szakpolitikákat kidolgozó munkatársai is. „Barbara abban hitt, hogy közös európai együttműködéssel elérhetjük, hogy olyan uniós jogszabályok szülessenek, amelyek védik a közösségeink sajátos igényeit, természetes életformáit. Osztrák édesanyától és brit édesapától születve Barbara mindig is európainak gondolta magát, fontosnak tartotta az európai értékeket és az európai sokszínűséget védve szorosan együttműködött a csángókkal és székelyekkel. Arra tanított bennünket, hogy a még meglévő természeti-kulturális értékeinket védjük és őrizzük. Értékmentésből, európaiságból és összefogásból is példát tudott mutatni” – emelte ki a képviselő. Sógor Csaba szerint fontos üzenet a székelyföldi közösségeink számára az is, hogy az Európai Parlament is elismeri és támogatja ezt a munkát. 
Az Európai Polgár díjat az Európai Parlament adja át minden évben. Azok a magánszemélyek, csoportok, egyesületek vagy szervezetek kaphatják meg, amelyek tevékenységükkel elősegítik a tagállamok polgárai közötti kölcsönös megértés elmélyítését és szorosabb integrációját, vagy az Európai Unión belüli, határokon átnyúló vagy a nemzetek közötti együttműködést. Kizárólag az Európai Parlament képviselői jogosultak jelölést benyújtani és minden képviselő évente csak egy jelölést adhat le. (sogorcsaba.eu)
Gál Kinga Fidesz-es EP-képviselő kezdeményezésére a díjat 2011-ben Böjte Csaba ferences szerzetes is megkapta.

Nemzetpolitikai lakmuszpapír

2016. október 16. 
A józan ész talán azt súgná, hogy egy olyan léthelyzetben, amelyben az embernek nap mint nap meg kell küzdenie a magyarságáért, amelyben az elnyomó, idegen állam nyíltan törekszik a kisebbségbe szorult magyarság önazonosságának kilúgozására, szétrombolására, aláaknázására, nem kerülhetnek véleménymultiplikátori pozíciókba olyan emberek, akik a nemzeti identitásban nem megőrzendő értéket, hanem veszélyt látnak.
A valóság mindenesetre az, hogy Erdélyben a rendszerváltás óta, tehát amióta egyáltalában szabadon artikulálódhatott minden politikai vélemény, mindig is volt egy balliberális tábor, amely rendre minden nemzetstratégiai ügyben a magyarellenes oldalra állt. Pont úgy, mint az anyaországban. Nem tartom az összeesküvés-elméleteket ördögtől valónak, mert szerintem a világot nem kis részben a titkosszolgálatok, azaz állami felhatalmazással bíró szervezetek összeesküvései irányítják, de ezúttal nem gondolom, hogy ideológia-importról, SZDSZ-es manipulációról lenne szó.
Nem elképzelhetetlen persze, hogy Cs. Gyimesi Éva, Bányai Péter, Magyari Nándor László, Fey László és társaik SZDSZ-es sugalmazásra támadtak neki 1992. október 25. után a közel hároméves késéssel megszületett erdélyi magyar autonómianyilatkozatnak és a dokumentum kiharcolóinak, követelve az ellenszavazat nélkül elfogadott határozat visszavonását, de nem is túl valószínű. Elég volt ehhez az is, ahogy ezek az emberek gondolkoztak, illetve gondolkoznak ma is azok, akik az élők sorában vannak.
Ugyanez a helyzet a Bolyai-egyetem elleni támadással, amiben ugyanezen társaság hangadói jártak az élen, jelesül Cs. Gyimesi Éva és Magyari Nándor László. Egy történelmi pillanatban, midőn karnyújtásnyira volt az önálló Bolyai-egyetem megteremtése, szakmai köntösbe öltöztetett álérvekkel bontották meg a magyar konszenzust, kiállva a román kommunisták által kényszerrel egybeolvasztott Babes–Bolyai Tudományegyetem szétválasztása ellen.
Amikor az első Orbán-kormány a státustörvénnyel Trianon óta először teremtett jogviszonyt a határon túli magyarok és az anyaország között, az egyik legfulminánsabb támadó szöveget Magyari Nándor László jegyezte a nemzetellenes sajtó fellegvárának számító Élet és Irodalomban. A példák hosszan sorolhatók. Szomorú fejlemény, hogy e társaság gyarapodott egy markáns figurával, Markó Bélával, aki ismételten támadta a nemzetépítő állam Orbán Viktor által is képviselt gondolatát, s Gyurcsány Ferenc mellett az egyetlen magyar vezető politikus volt, aki a székelyek nagy menetelése ellen foglalt állást.
Mindezzel együtt elvárható lett volna, hogy az október 2-i népszavazás alkalmával, mely ismét egy olyan kérdés volt, melyben nemzeti gondolkodású, minimális jövőbelátási képességgel rendelkező értelmiségi csak az egyik oldalra állhatott, e tábor ne aktivizálja magát. Az ugyanis a napnál is világosabb, hogy a muszlim betolakodók, ha többségbe kerülnek, nem lesznek olyan toleránsak a mindenkit befogadni kész széplelkekkel, mint amilyen toleránsak ezek az emberek velük. Márpedig ha nem zárják le Európa határait a nem kis részben küldetéstudattal, hódító szándékkal érkező megszállók előtt, s ha elkezdődik a családegyesítés, akkor nem ötven éven belül kerül többségbe a több évezredes európai kulturális fejlődés eredményeit igen hamar tönkretenni képes iszlám, mint Pokol Béla írta az Európa végnapjai című kötetében, hanem sokkal hamarabb. A római jog, a görög filozófia és a keresztény erkölcs hármasán alapuló európai kultúra összeegyeztethetetlen eme idegen kultúrájú jövevények gondolkodásmódjával. A kölcsönösség kultúrája, az igazságosság és méltányosság alapértékei levezethetők mind a keresztény világnézetből, mind pedig az azzal szemben álló felvilágosodás gondolati örökségéből, viszont élesen ellentétes azzal, hogy a magunk képére próbáljuk formálni azt a kultúrkört, amelyre határokon és törvényeken átcsörtetve rátelepedünk, mint teszik azt a már most saríát követelő muszlimok ott, ahol többségbe kerültek.
De nem ezt történt. Markó Béla előbb verset írt a határkerítés ellen, miközben tudni lehetett, hogy ez az egyetlen hatékony megoldás, melyhez nem mellesleg egyre több állam nyúl (beleértve a farizeus felháborodásában a magyar kormányfő lenácizásáig jutó Ausztriát), majd a népszavazás előtt szabályosan demobilizált, azt állítva, hogy „nem helyes olyasmiről szavazni, aminek nem érzi a következményét a saját bőrén valaki”. Sőt a balliberális sajtó egyik leghatékonyabb, de annál demagógabb rágalmát átvéve, „felelőtlen gyűlöletkeltésnek” és „zsigeri kampánynak” nevezte a kormány felvilágosító munkáját.
Lehet ezt a kampányt bírálni, talán leginkább azzal, hogy nem volt elég informatív, és ugyanazt a néhány gondolatot sulykolta részletesebb, változatosabb üzenetek helyett, de a valós helyzet az, hogy plakátokon és különböző hirdetéseken keresztül egy töredéke sem jutott el az emberekhez mindannak a borzalomnak, ami nap mint nap történik Európa-szerte. S aminek – szégyen, gyalázat! – civilek kell hogy terjesszék a hírét, mert az Udo Ulfkotte által is leleplezett, egyenirányított fősodratú európai sajtó alapjaiban torzítja el a valóságot ebben a kérdésben is.
S persze akadt olyan újságíró Erdélyben, aki azzal igyekezett sokkolni a közvéleményt, hogy lemond a magyar állampolgárságáról ugyanerre az állítólagos „gyűlöletkampányra” hivatkozva, mi több, „értelmiségiek” álltak ki a „menekültek” mellett közös nyilatkozatban, fittyet hányva arra, hogy a menekültek nem dobálják el az irataikat, hiszen azzal igazolhatják menekültstátusra való jogosultságukat, igyekeznek beilleszkedni, nem randalíroznak, nem követelőznek, nem erőszakolnak és nem rabolnak.
S persze megszólalt Magyari Nándor László is, mondvacsináltnak nevezve a migránskrízist és haszon nélkülinek a népszavazást. Mi több, azt is megfogalmazta, hogy a népszavazáson való részvétellel „muníciót adunk az ellenünk acsarkodó többségieknek, hogy hangoztassák: íme, a kisebbség […] a hibás az etnikai konfliktusokért, hiszen merőben intoleráns, xenofób és gyűlölködő”. A magát előszeretettel tudósként aposztrofáló blogger a népszavazás után is „uszítást”, „oktalan félelemkeltést”, „féktelen és perverz propagandát” emlegetett a kampány kapcsán. Tette a dolgát.
Az nyilvánvaló volt, hogy a két autonomista párt, az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt a népszavazás mellé áll, a Néppárt testvérszervezete, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács gyűjtötte össze az erdélyi szavazatok nagy részét. Az RMDSZ hozzáállása vegyes volt, lényegében az egyes megyei szervezetek vezetőségén múlt, hogy mit tesznek, lapítanak, mint a többség, részt vesznek a Kétfarkú Kutya Párt plakátjainak terjesztésében, vagy besegítenek a kampányba.
Az október 2-i népszavazás nemzetpolitikai lakmuszpapír volt Magyarországon és Erdélyben is. Éppen úgy, mint a Horn-kormány önfeladó, a magyar érdekeket félreseprő alapszerződés-politikája, vagy a 2004. december 5-i népszavazás a magyar állampolgárság kiterjesztéséről. Egy fideszes politikus mondta egy ízben, zárt körben a státustörvény kapcsán, hogy nemzeti konszenzus az, ha minden politikai szervezet egyetért, az SZDSZ-t leszámítva. Nyugodtan odavehette volna az MSZP-t is, lévén az csak konjunkturális okokból szavazta meg a státustörvényt, melynek erdélyi alkalmazását megfúrni igyekezett, felhasználva a 2002-es kampányban az Orbán–Nastase-egyezséget. Ez történt most is: a nemzeti szervezetek részvételre és nemmel szavazásra szólítottak, míg a nemzetsemleges és nemzetellenes erők távolmaradásra vagy igennel szavazásra. Erdélyben is a magyar jövőben gondolkodó pártok és RMDSZ-alapszervezetek támogatták a sorsformáló népszavazást kiíró kormányt
Brüsszellel szembeni szabadságharcában, a balliberális erőkhöz kötődő értelmiségiek és szervezetek pedig ugyanolyan vehemenciával támadták azt, mint az anyaországi szövetségeseik.
A lényeg mindenesetre az, hogy a határozott, egyértelmű és 3 300 000 magyar állampolgár által intézményesen kinyilvánított népakarat ellene mondott a brüsszeli diktátumnak, és többletesélyt adott arra, hogy Magyarország megmaradjon magyar országnak.
Borbély Zsolt Attila [Magyar Idők]